RODO – bezpieczeństwo danych osobowych i informacji w Urzędach

Wspólnie z Akademią Dobrej Administracji organizujemy szkolenie na temat wchodzących w życie zmian w zasadach zapewnienia bezpieczeństwa i wykorzystywania danych osobowych, oraz szerzej, problemu bezpieczeństwa informacji, również w kontekście rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. […]

Czytaj więcej >>

9.3.3 Wyniki

Urząd Marszałkowski opublikował listę rankingową projektów dofinansowanych w ramach poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Miło nam poinformować, że wszystkie pisane przy naszym udziale wnioski, osiągnęły pozytywną ocenę merytoryczną, a z kwoty alokacji wynika, że przynajmniej 4 z 5 naszych Klientów ma gwarantowane finansowanie, gdyż znajdują się w pierwszej piętnastce listy. Naszym Klientom […]

Czytaj więcej >>

Projekty dofinansowane

Aktualnie realizujemy dwa projekty finansowane ze środków unijnych: 1. „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami” –  dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR. 02-18.00-00-0059/16 realizowany w partnerstwie, którego liderem jest Gmina Dąbie, w składzie: Gmina Oborniki, Gmina Przygodzice, Gmina Stawiszyn, Gmina Środa Wielkopolska, Gmina Borzytuchom, Gmina Kazimierz Biskupi, Gmina Suchy Las. Kwota dofinasowania projektu z UE: […]

Czytaj więcej >>

Kontrola Zarządcza w praktyce

Zapraszamy do udziału w warsztatach w zakresie realizacji wymagań Ministra Finansów w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej w urzędach i jednostkach sektora finansów publicznych. Warsztaty odbędą się 17 lutego w Poznaniu. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane nie tylko z samą kontrolą zarządczą, ale również informację na temat planowanych w najbliższym okresie możliwości pozyskania funduszy europejskich, zarówno wojewódzkich […]

Czytaj więcej >>

3.3.3 Wyniki

Urząd Marszałkowski opublikował wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. Wszystkie 6 projektów, w których braliśmy udział uzyskały dofinansowanie. W sumie 51 milionów złotych europejskich dofinansowań popłynie do naszych Klientów. Gratulujemy, dziękujemy za zainteresowanie i polecamy się na przyszłość! Wyniki oceny dostępne są TUTAJ  

Czytaj więcej >>

Forum Gospodarcze w Gnieźnie

21 października br. odbyło się Forum Gospodarcze w Gnieźnie, organizowane przez Gnieźnieński oddział Wielkopolskie Izby Przemysłowo Handlowej oraz Pracodawcy RP Wielkopolska. Forum poświęcone było szansom jakie stoją przez przedsiębiorcami z Powiatu Gnieźnieńskiego, w szczególności związanymi z możliwościami pozyskania dofinansowań z funduszy europejskich czy uruchomienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozmawialiśmy również o problemach przed jakimi stają przedsiębiorcy. […]

Czytaj więcej >>

2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Trwa nabór wniosków w konkursie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. W ramach tego konkursu można uzyskać dofinansowanie dla jednostek samorządowych i jednostek publicznej służby zdrowia, na działania w zakresie uruchomienia usług elektronicznych, w tym na zakup oprogramowania i infrastruktury. Jednym z fundamentalnych czynników sukcesu, może być sformowanie partnerstwa 16 jednostek. Wtedy projekt zyska 7 na 35 […]

Czytaj więcej >>

Finansowanie innowacji

Zapraszamy na konferencję Lewiatana pt. “Innowacja, finansowanie, rozwój – Głos Biznesu 2016″, której jesteśmy partnerem. W trakcie konferencji będzie okazja dowiedzieć się, w jaki sposób można finansowania działania na rzecz innowacji w przedsiębiorstwach. Szczegóły na temat konferencji wraz z zasadami zgłaszania się dostępne są TUTAJ

Czytaj więcej >>

WRPO nowe konkursy

Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowił nareszcie uruchomić szeroki strumień funduszy europejskich. I tak, od 30 września możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie w ramach następujących poddziałań: Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego – OSI Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych – OSI Poddziałanie […]

Czytaj więcej >>

Termomodernizacja – ocena merytoryczna wniosków

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 w ramach w ramach Osi Priorytetowej 3 “Energia”, Działanie 3.2 “Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 “Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. opracowywało pięć wniosków do tego konkursu. Miło nam poinformować, że wnioski wszystkich naszych klientów przeszły pozytywnie […]

Czytaj więcej >>