Systemy zarządzania

Wdrażanie i certyfikacja systemów zarządzania ma dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza, wtedy gdy firma wymaga uporządkowania, pozwala zidentyfikować problemy informacyjne i zarządcze w organizacji. Narzuca sukcesywne monitorowanie, planowanie i doskonalenie opisanych w ramach systemu procesów. Druga funkcja wdrożenia, przydaje się w organizacjach uporządkowanych, ale w fazie dynamicznego rozwoju, kiedy system pozwala sformalizować struktury i procesy, wymusić regularność planowania. Zawsze przydatnym narzędziem są audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania, pozwalające przyjrzeć się organizacji w skali mikro (auditu) i makro (przeglądy). Dochodzi do tego jeszcze kwestia analizy ryzyka i szans, co przecież robi każdy rozsądny menadżer, ale nie zawsze w sposób uporządkowany i sukcesywny.

Nasze wdrożenia charakteryzują się tym, że nie tworzymy systemów równoległych. Naszym celem jest, by wdrożony system zarządzania stał się “układem nerwowym” organizacji, by stał się częścią struktury i dobrych praktyk firmy. Certyfikat zgodności ma być jedynie “efektem ubocznym” dobrze wdrożonego systemu zarządzania.

Mamy wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu:

  • Systemów zarządzania opartych o normy polskie i międzynarodowe, jak np.: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000, ISO 27001, ISO/TS 16949, PN-N 18001, ISO 26000, AQAP, EN 15838 itd.
  • Systemy bezpieczeństwa żywności, w tym: FSSC 22000, IFS, BRC itp.
  • Rozwiązań zarządczych w administracji publicznej, w tym: kontrola zarządcza, zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym, samoocena CAF, systemy oceny pracowników, usługi elektroniczne itp.;
  • Systemów bezpieczeństwa: informacji, danych osobowych (w tym zgodność z RODO), systemów IT, ciągłość działania czy zarządzanie kryzysowe itp.;
  • Narzędzi wspomagających zarządzania np.: LEAN, 5S, KAIZEN, SCRUM, KANBAN itp.

Świadczymy również usługi pozyskiwania certyfikatów pod potrzeby konkretnych grup Klientów, np.: Certyfikat KOSHER, HALAL, produkcji organicznej itp.;

Nasze usługi mogą być dofinansowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych w wysokości do 80% wartości szkolenia, przy spełnieniu konkretnych kryteriów. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY