W Wielkopolsce nadal dostępne są środki na dofinansowanie usług rozwojowych w sektorze mały i średnich przedsiębiorstw (do 250 osób). W zależności od miejsca działalności, możliwe są różne warunki pozyskania dofinansowania. Np. w subregionie poznańskim przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie wyłącznie do działań szkoleniowych, ale już w subregionie konińskim również do wdrożeń. Jeżeli mówimy o szkoleniach, to mogą być szkolenia zawodowe, z umiejętności miękkich czy studia podyplomowe.

Zależnie od wielkości firmy, branży w której działa (czy wpisuje się w tzw. inteligentne specjalizacje), ale także uczestników szkoleń, dofinansowanie może wynieść do 80%.

Mechanizm finansowania usług opiera się o Bazę Usług Rozwojowych (BUR) skąd przedsiębiorcy mogą wyszukiwać interesujące ich zagadnienia. Jeżeli nie znajdą ich w BUR, mogą również próbować znaleźć dostawcę odpowiednich usług, który uruchomi takie szkolenie. Warunkiem jest wpisanie tej firmy do Bazy.

Doradztwo Gospodarcze PMC świadczy usługi szkoleniowe i doradcze w ramach BUR. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą BUR, w tym z naszymi usługami TUTAJ

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

KONTAKT