Wspólnie z Akademią Dobrej Administracji organizujemy szkolenie na temat wchodzących w życie zmian w zasadach zapewnienia bezpieczeństwa i wykorzystywania danych osobowych, oraz szerzej, problemu bezpieczeństwa informacji, również w kontekście rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją i udziału w szkoleniu:

Folder informacyjny

Formularz zgłoszenia