Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował listę z wynikami oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach podziałania 4.5.4 Edukacja Ekologiczna.

Miło nam poinformować, że wszystkie 6 wniosków naszych Klientów, przeszły pozytywnie ocenę formalną. Na 47 złożonych wniosków, 4 zostały wycofane, 7 zostało pozostawionych bez rozpatrzenia a 6 wniosków zostało odrzuconych.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ

Gratulujemy wszystkim pozytywnie ocenionym wnioskodawcom. Pozostałych zapraszamy do współpracy w przyszłości.