Usługi dla samorządów

Od początku swojej działalności pracujemy dla jednostek samorządu terytorialnego. Nasza działalność opiera się na ścisłej współpracy z przedstawicielami samorządów, tak by maksymalizować szanse osiągnięcia założonych celów. Zapewniamy naszym Klientom wsparcie na każdym etapie prac, od rozpoznania potrzeb i możliwości, poprzez opracowanie projektów dokumentów aż po ich wdrożenie czy rozliczenie realizacji zaplanowanych działań. W naszej współpracy z samorządem chcemy być partnerem
i wsparciem na drodze do sukcesu.

Nasza oferta dla samorządów obejmuje m.in.:

 • usługi w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych, w tym:
  • opracowywanie studiów wykonalności,
  • analiz finansowanych,
  • wnioski o płatność itd.
 • opracowywanie i ewaluacja dokumentów strategicznych, w tym:
  • strategie rozwoju,
  • lokalne programy rewitalizacji,
  • lokalne programy instytucjonalne,
  • strategie elektromobilności itp.

W zakresie naszej obsługi jest również udział w konsultacjach społecznych oraz opracowanie, jeżeli to konieczne, oceny oddziaływania na środowisko.

 • wparcie rozwojowe dla urzędów, w tym:
  • kontrola zarządcza,
  • systemu zarządzania, samoocena CAF,
  • raporty o stanie gminy,
  • szkolenia w zakresie komunikacji, instrukcji kancelaryjnej, komunikacji elektronicznej itp.