Fundusze unijne

Uzyskanie dotacji w ramach programów wsparcia Unii Europejskiej nie musi być procesem trudnym. Kluczem do sukcesu w pozyskiwaniu środków pomocowych jest bardzo dobre merytoryczne przygotowanie projektu, które z jednej strony wiąże się z umiejętnym opracowaniem wniosku o dofinansowanie z drugiej natomiast, z fachowym i efektywnym zarządzaniem projektem w trakcie realizacji.

Pomoc PMC polega na aktywnej współpracy z klientem w kolejnych etapach realizacji projektu, zgodnie z jego potrzebami.

Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem finansowania swojego rozwoju z funduszy europejskich, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Aktualne informacje umieszczamy również na naszym profilu Facebook

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów zainteresowanych korzystaniem z dotacji unijnych, oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo w zakresie:

  • monitorowania możliwości pozyskania dofinansowania,
  • wyboru źródła finansowania adekwatnego do prowadzonej działalności,
  • pozyskania środków w ramach Programów Operacyjnych,
  • przygotowania projektów,
  • kompleksowego opracowania wniosków aplikacyjnych,
  • konstruowania biznes planu/studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • zarządzania zatwierdzonymi projektami,
  • rozliczanie realizacji projektów dofinansowanych.