Projekty dofinansowane

Projekty dofinansowane

Aktualnie realizujemy dwa projekty finansowane ze środków unijnych: 1. „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami” –  dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR. 02-18.00-00-0059/16 realizowany w partnerstwie, którego liderem jest...
3.3.3 Wyniki

3.3.3 Wyniki

Urząd Marszałkowski opublikował wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. Wszystkie 6 projektów, w których braliśmy udział uzyskały dofinansowanie. W sumie 51 milionów złotych europejskich dofinansowań popłynie do naszych Klientów. Gratulujemy, dziękujemy...
2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Trwa nabór wniosków w konkursie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. W ramach tego konkursu można uzyskać dofinansowanie dla jednostek samorządowych i jednostek publicznej służby zdrowia, na działania w zakresie uruchomienia usług elektronicznych, w tym na...
Finansowanie innowacji

Finansowanie innowacji

Zapraszamy na konferencję Lewiatana pt. „Innowacja, finansowanie, rozwój – Głos Biznesu 2016”, której jesteśmy partnerem. W trakcie konferencji będzie okazja dowiedzieć się, w jaki sposób można finansowania działania na rzecz innowacji w...
WRPO nowe konkursy

WRPO nowe konkursy

Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowił nareszcie uruchomić szeroki strumień funduszy europejskich. I tak, od 30 września możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie w ramach następujących poddziałań: Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju...
Termomodernizacja – ocena merytoryczna wniosków

Termomodernizacja – ocena merytoryczna wniosków

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 w ramach w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i...