Finansowanie innowacji

Finansowanie innowacji

Zapraszamy na konferencję Lewiatana pt. „Innowacja, finansowanie, rozwój – Głos Biznesu 2016”, której jesteśmy partnerem. W trakcie konferencji będzie okazja dowiedzieć się, w jaki sposób można finansowania działania na rzecz innowacji w...
WRPO nowe konkursy

WRPO nowe konkursy

Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowił nareszcie uruchomić szeroki strumień funduszy europejskich. I tak, od 30 września możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie w ramach następujących poddziałań: Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju...
Termomodernizacja – ocena merytoryczna wniosków

Termomodernizacja – ocena merytoryczna wniosków

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 w ramach w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i...
POWER 2.18

POWER 2.18

W dniu 3 sierpnia 2016 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania w konkursie POWR.02.18.00-IP.01-00-005.15 II oś priorytetowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020...
ZIT – 3.3.3 zwiększenie alokacji

ZIT – 3.3.3 zwiększenie alokacji

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o zwiększeniu kwoty alokacji na konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 w ramach poddziałania 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania do 99 milionów złotych....
ZIT – ocena strategiczna dla wniosków

ZIT – ocena strategiczna dla wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań ogłosił wyniki oceny strategicznej wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wszyscy nasi...