Termomodernizacja – ocena merytoryczna wniosków

Termomodernizacja – ocena merytoryczna wniosków

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 w ramach w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i...
POWER 2.18

POWER 2.18

W dniu 3 sierpnia 2016 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania w konkursie POWR.02.18.00-IP.01-00-005.15 II oś priorytetowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020...
ZIT – 3.3.3 zwiększenie alokacji

ZIT – 3.3.3 zwiększenie alokacji

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o zwiększeniu kwoty alokacji na konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 w ramach poddziałania 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania do 99 milionów złotych....
ZIT – ocena strategiczna dla wniosków

ZIT – ocena strategiczna dla wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań ogłosił wyniki oceny strategicznej wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wszyscy nasi...
Możliwości pozyskania funduszy europejskich w 2016 roku

Możliwości pozyskania funduszy europejskich w 2016 roku

Przedsiębiorców zainteresowanych informacjami na temat możliwości i reguł pozyskiwania funduszy europejskich, zapraszamy do udziału w spotkaniu, na którym nasi konsultanci wystąpią w roli ekspertów. Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 marca o godzinie 15 w Obornikach...
WRPO – programy rewitalizacji

WRPO – programy rewitalizacji

W marcu 2016 roku, ma ruszyć konkurs na uzyskanie wsparcia do opracowywania programów rewitalizacji dla gmin z terenu Wielkopolski. Szczegóły znajdą Państwo tutaj Zapraszamy do współpracy, zarówno w zakresie wsparcia przy wnioskowaniu o dofinansowanie, jak również...