Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 w ramach w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. opracowywało pięć wniosków do tego konkursu. Miło nam poinformować, że wnioski wszystkich naszych klientów przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i mają szansę na uzyskanie dofinansowania. Suma wnioskowanych dofinansowań znacznie przekracza kwotę planowanej alokacji, więc na teraz nie wiemy ile wniosków „naszych” wniosków ostatecznie zostanie dofinansowanych, ale jesteśmy dobrej myśli 😉

Będziemy informować na bieżąco o losach konkursu.

Cała lista ocenianych wniosków dostępna jest TUTAJ