Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowił nareszcie uruchomić szeroki strumień funduszy europejskich. I tak, od 30 września możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie w ramach następujących poddziałań:

Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego

Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego – OSI

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych – OSI

Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – OSI

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania

Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego – OSI

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania (typ I)

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania (typ II)

Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja

Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa

Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa – OSI

Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Poddziałanie 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)

Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

Jak widać, do wyboru do koloru! Jeśli któryś z programów Państwa zainteresuje, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefony 61 839 90 24, lub mailem: pmc@dgpmc.pl