Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniu dzisiejszym umieścił na swojej stronie informację o planowanym naborze wniosków na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wnioski można składać w terminie 31.12.2015- 31.03.2015.

Więcej informacji:

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/77