W dniu 3 sierpnia 2016 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania w konkursie POWR.02.18.00-IP.01-00-005.15 II oś priorytetowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 wysokiej jakości usługi publiczne.

Miło nam poinformować, że obydwa projekty, w których Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. jest partnerem, i w których braliśmy aktywny udział w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, uzyskały dofinansowanie. Jest nam tym bardziej miło, że nasze projekty znalazły się na dwóch pierwszych miejscach listy rankingowej.

Liderom obydwu grup aplikacyjnych Gminie Dąbie i Gminie Wilczyn, oraz wszystkim partnerom gratulujemy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę!

Pełna lista rankingowa dostępna jest TUTAJ