Miło nam zaprosić Państwa na szkolenie pt. „Nowelizacja norm ISO”, którego celem jest omówienie zmian w normach ISO 9001 i ISO 14001 wprowadzonych w życie w 2015 roku. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. tego jaki jest obowiązujący aktualnie format dla wszystkich tworzonych przez ISO standardów zarządczych, w jakim zakresie zmieniły się normy ISO 9001 i ISO 14001. Jaki te zmiany niosą skutek dla uczestników systemów już funkcjonujących, ale również jak zmienia się podejście do systemu zarządzania w przypadku wdrażania systemów od podstaw. Wreszcie omówione zostaną zasady przechodzenia organizacji na wymagania nowych norm i certyfikacji na zgodność z wymaganiami nowych standardów.

Szczegółowe informacje wraz ze zgłoszeniem znajdą Państwo TUTAJ